„Cigacice, port” (w 2024 wyłącznie faza koncepcyjna)

Założeniem projektu jest użytkowanie hali magazynowej wraz z przyległościami na terenie Portu w Cigacicach, nr działki 447/3.

W hali zaaranżowana zostanie przestrzeń, w której będzie można organizować wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, w tym wydarzenia masowe.

Wstępne założenia to 4 koncerty masowe w trakcie trwania sezonu letniego (4 x wydarzenie biletowane, ilość biletów ok. 1000), oraz od 4 do 12 imprez rozrywkowych (dyskoteki, każda impreza z udziałem ok. 500-1000 osób).

Fundacja, która będzie użytkować teren będzie prowadzić działalność gospodarczą, model biznesowy przewiduje wpływy z biletów, sprzedaży napojów alkoholowych z wynajmu hali pod imprezy okolicznościowe oraz organizację imprez, konferencji i wydarzeń zleconych.

Szacunkowe przychody z takiej działalności to ok. 500 000 zł.

Dokładniejszą analizę projektu warto przygotować dopiero w przypadku gotowości właściciela terenu do współpracy oraz jego zgody na proponowany w projekcie zakres działalności zarobkowej.

O autorze

Jakub Tyliszczak - wizjoner, ekonomista, działacz społeczny, człowiek. Od lat zajmuję się rozwojem organizacji, samorządów i instytucji publicznych. Powołałem Fundację Przyszłość, ponieważ widzę Polskę bogatą, a w niej bogatych Polaków. Fundacja służyć mi będzie do osiągnięcia tej wizji.
Głównym terenem moich działań jest Sulechów i województwo lubuskie.
W wolnym czasie tańczę, spaceruję, czytam, myślę i uczę się nowych rzeczy (ostatnio żonglowania).
Prowadzę kanał na YT na którym dzielę się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *