Jestem zielony w sprawie suszy

Projekt Jestem zielony w sprawie suszy ma na celu walkę z problemem suszy, z jakim od dłuższego czasu boryka się nasze społeczeństwo. Założeniem akcji jest zbieranie deszczówki, która rynnami bloków mieszkalnych miałaby spływać do zbiorników oraz tworzenie nowych ogródków i przestrzeni zielonych na terenie gminy. Woda pozyskana z rynien miałaby służyć do podlewania stworzonych przestrzeni.  

Inicjatywa odpowiada na wiele problemów. Przede wszystkim na problem środowiskowy – dzięki zbieraniu deszczówki oraz zasilaniu nią ogrodów i nasadzeń poprawimy lokalną gospodarkę wodną. Poprzez czyn społeczny, jakim będzie tworzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów, a tym samym tworzenie nowych miejsc spotkań, rozwiązany zostanie problem społeczny. Mieszkańcy w dużej mierze sami będą dbali o podlewanie, czy utrzymanie porządku w nowopowstałych miejscach. Nie zabraknie również przestrzeni na elementy małej infrastruktury, takie jak ławki, miejsca ogniskowe czy grille i kosze na śmieci. Stworzone zostaną idealne miejsca do integracji, spędzania wolnego czasu czy odpoczynku. 

Poprzez projekt chcemy pokazać, że ludzie sami mogą tworzyć coś dla siebie. Jako mieszkańcy swobodnie możemy wdrażać lokalne działania, które są tanie, skalowane i proste. Dzięki temu jesteśmy w stanie w jakimś stopniu ochronić się przed skutkami zmian klimatu. Docelowo również miałby pomóc nam w budowie marki i rozpoznawalności fundacji Przyszłość. W ten sposób będziemy mogli również skonstruować i przekazać pewne instrukcje dla liderów, którzy również w przyszłości chcieliby wdrożyć ten projekt w swoich społecznościach.  

Krótki opis: 

Jestem zielony w sprawie suszy. A jak ma być? Ma być mokro i zielono! Dzięki deszczówce, którą będziemy zbierać wyrosną rośliny posadzone przez lokalsów. Razem stworzymy piękne i odpowiednio nawodnione przestrzenie zielone. A to wszystko siłą własnych rąk!  

Co chcemy osiągnąć:
-zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia miasta i gminy, w tym budowanie rozwiązań na problemy środowiskowe,

-opracowanie i wdrożenie rozwiązań opartych na bioróżnorodności w przestrzeni publicznej w gminie Sulechów,

-wprowadzenie studentów do praktycznej części wykonywania swojego zawodu, w tym praca z instytucjami, mieszkańcami, pisanie projektów, wniosków oraz wdrożenie opracowanych rozwiązań,

-tworzenie rozwiązań dla gmin, które bazując na naszych doświadczeniach będą mogły wdrażać podobne rozwiązania u siebie.

-wypracowanie w ramach obszaru gminy dziennika dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska i polepszaniu warunków bytowych flory i fauny terenów miejskich jak i niezurbanizowanych obszarów gminy. Przez współpracę z LP i WP możliwe będzie stworzenie, rozbudowa już istniejących, utrzymanie i monitoring obszarów przyrodniczo cennych oraz poznanie i promocja walorów przyrodniczych gminy.

-pozytywny wpływ na warunki wodne poprzez badanie i budowę systemów retencyjnych, które z uwagi na bieżące problemy z wodami opadowymi, przełożą się na poprawę warunków bytowych mieszkańców

Czym się kierujemy:
-nastawiamy się na pełną współpracę między nauką, administracją i mieszkańcami. Wsłuchujemy się w swoje potrzeby i potrafimy na nie odpowiedzieć,

-jesteśmy apolityczni – współpraca i jej efekty są oddzielone od polityki krajowej i lokalnej, porozumienia które między sobą zawrzemy umożliwią nam pracę bez konieczności gier politycznych, wykonujemy pracę badawczą i wdrożeniową opartą na pracy merytorycznej,

-jawność i transparentność – postępy naszej pracy oraz jej efekty są dostępne dla każdego, wypracowujemy rozwiązania na terenie Gminy Sulechów, które z powodzeniem będą mogły wykorzystać społeczności innych gmin,

-pracujemy rzetelnie i konsekwentnie pozwalając sobie na błędy i ich korekcję,
-działamy zgodnie z obraną strategią i pozwalamy sobie na korektę naszych planów w wyniku zastanych okoliczności.

Co już zrobiliśmy w projekcie?

Razem z Nadleśnictwem Sulechów posadziliśmy 150 buków między osiedlami, na terenie należącym do Urzędu Gminy Sulechów. Obejrzyj relację na YouTube:

O autorze

Jakub Tyliszczak - wizjoner, ekonomista, działacz społeczny, człowiek. Od lat zajmuję się rozwojem organizacji, samorządów i instytucji publicznych. Powołałem Fundację Przyszłość, ponieważ widzę Polskę bogatą, a w niej bogatych Polaków. Fundacja służyć mi będzie do osiągnięcia tej wizji.
Głównym terenem moich działań jest Sulechów i województwo lubuskie.
W wolnym czasie tańczę, spaceruję, czytam, myślę i uczę się nowych rzeczy (ostatnio żonglowania).
Prowadzę kanał na YT na którym dzielę się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *