Misja i projekty

Misja Fundacji Przyszłość

Kształtujemy przyszłość naszego miasta i kraju poprzez kreowanie i wdrażanie rozwiązań odpowiadających na problemy społeczne i środowiskowe. Robimy to poprzez rozmowę, rzetelną pracę, konsultacje, wzajemne słuchanie i zrozumienie. Tworzymy przestrzeń dla nas wszystkich do wyrażania się, rozwijania swoich pasji i korzystania ze swojej wiedzy i talentów. Tworzymy przyszłość, w której chcemy żyć.

Projekty planowane i rozpoczęte

Lista projektów do zrealizowania lub w trakcie realizacji:

– Projekt Przyszłość – pub
– Projekt Cigacice, port
– Projekt Jestem Zielony w sprawie suszy
Projekt Politechnika III Wieku (Parowozownia i wieża ciśnień)
– Społeczny Fundusz Inwestycyjny
– Społeczny Fundusz Pożyczkowy
– Projekt Zielone Serce i Płuca Miasta Sulechów
– Projekt Czyste Miasto – Bezpieczne Miasto
– Szkolenia i prelekcje “Porozmawiajmy o przyszłości”
– Cykl konferencji “Porozmawiajmy o…”

Każdy z projektów będzie w przyszłości szczegółowo opisany. Razem z realizacją przygotujemy dziennik praktyk związany z tym jak inny mogą realizować podobne projekty w swoich społecznościach.