Wizja Przyszłości

Bogate społeczeństwo, bogaty mieszkaniec

Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie!

I to jest to co robimy! Chcemy zmienić świat i dlatego skupiamy swoje działania na naszym podwórku, czyli w Sulechowie. To tutaj powstają i będą powstawać rozwiązania przyszłości! W Przyszłości działamy w Polsce 2.0, czyli w Polsce, gdzie system społeczno gospodarczy opiera się na wolności, jawności i prostocie. W Polsce przyszłości istnieje wolność osobista, gospodarcza, to co publiczne jest jawne, a podatek jest prosty i wynosi 5% od przychodu dla każdego. W Polsce przyszłości wszyscy są równi wobec prawa, a informacje płynące z urzędów i instytucji są podawane bez komentarza. Przyszłość w Polsce to demokracja kapitalistyczna.

Ale co z naszym podwórkiem? To tutaj będziemy eksperymentować i wdrażać innowacje społeczne! Pierwsze w Polsce rozwiązanie skierowane do mężczyzn, którzy są na emeryturze lub do niej się zbliżają, czyli Politechnika III Wieku – warsztat, gdzie można majsterkować, budować, naprawiać i uczyć młodszych jak się z tych cudów techniki korzysta.

To tutaj rozpoczynam projekt “Jestem zielony w sprawie suszy”, który odpowiada na problemy klimatyczne: przez lata będziemy zazieleniać nasze tereny by zieleń zbierała wodę, a dodatkowo zadbamy o retencję w mieście by każda kropla wody trafiła do naszej ziemi!

W Sulechowie rozpoczniemy prace nad Społecznym Funduszem Inwestycyjnym i Społecznym Funduszem Pożyczkowym – narzędziami, które pozwolą wzbogacić się wszystkim mieszkańcom i jednocześnie rozwijać nowe firmy i organizacje!

U nas spotykać się będą naukowcy i badacze po to, żeby opracować lub zaprezentować nam najnowsze rozwiązania społeczne, technologiczne, infrastrukturalne.

Razem stworzymy think tank, bezpośrednio współpracujący z Gminą i jej instytucjami, oraz z Uniwersytetem Zielonogórskim, by w porozumieniu z mieszkańcami tworzyć i wdrażać koncepcje jutra.

Na naszym podwórku myślimy o tym, jak będzie wyglądało życie za 100 lat i realnie będziemy dążyć do oczekiwanego stanu! Przyszłość jest teraz!