„Nasionko Przyszłości” edycja 1.

„Nasionko Przyszłości” to inspirujący projekt realizowany przez Fundację Przyszłość w partnerstwie z Gminą Sulechów, Nadleśnictwem Sulechów i lokalnym sponsorem B+C Eko-Energia.

Towarzyszy projektowi “Jestem Zielony w sprawie suszy”. W tym przedsięwzięciu dzieci ze szkół podstawowych dostają po nasionku z katalogu roślin, w którym mają opisaną instrukcję użycia. Wśród nasion będą znajdowały się nasiona kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nasion drzew będą drzewa liściaste, które po określonym okresie wzrostu zostaną zasadzone w lasach na nowych nalesieniach.

Celem projektu jest zaszczepienie w uczniach i przedszkolakach miłości do przyrody oraz rozwijanie umiejętności sadzenia i pielęgnacji roślin. Uczestnicy projektu, czyli uczniowie i przedszkolaki, mają okazję posiać swoje własne nasionka powojnika jednorocznego, a następnie obserwować ich wzrost i rozwój.

Projekt skierowany głównie do dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Zadaniem dzieci jest wysianie nasionka, opieka nad nim, a w wyznaczonym czasie zgłoszenie się na nasadzenia.

Budujemy w ten sposób bioróżnorodne zazielenienia w mieście oraz wprowadzamy bioróżnorodność w nalesieniach, zgodnie z ustaleniami Nadleśnictwa Sulechów.

W ramach „Nasionka Przyszłości”, dzieci uczą się również, jak radzić sobie z porażkami, dokumentować swoje osiągnięcia i angażować się w działanie. Projekt promuje również współpracę między rodzicami, nauczycielami i uczniami, co jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia.

Pierwszy rok pilotażowy:
dzieci obsadzą tereny szkół i przedszkoli oraz wskazane tereny gminne powojnikiem (celem jest tyle kwiatów i kolorów ile można). 

O autorze

Jakub Tyliszczak - wizjoner, ekonomista, działacz społeczny, człowiek. Od lat zajmuję się rozwojem organizacji, samorządów i instytucji publicznych. Powołałem Fundację Przyszłość, ponieważ widzę Polskę bogatą, a w niej bogatych Polaków. Fundacja służyć mi będzie do osiągnięcia tej wizji.
Głównym terenem moich działań jest Sulechów i województwo lubuskie.
W wolnym czasie tańczę, spaceruję, czytam, myślę i uczę się nowych rzeczy (ostatnio żonglowania).
Prowadzę kanał na YT na którym dzielę się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *